Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VITACADEMY per januari 2022

Deelnemers van een live of online training of coaching van Vitacademy gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

14 dagen geld terug garantie
Je hebt 14 dagen geld terug garantie op online trainingen. Je annulering dient schriftelijk gedaan te worden via contact@vitacademy.amsterdam en binnen 14 dagen na aanmelding binnen te zijn. Bij annulering na 14 dagen na aanmelding ben je de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.

Betaling
De facturen van Vitacademy moeten binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan tenzij ze direct zijn betaald of anders is overeengekomen. Indien je in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan ben je een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Als je in verzuim bent, dan behoudt Vitacademy zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren, en om schadevergoeding te vorderen.

Verhindering live training
Tickets die zijn gekocht voor een live trainingen staan op naam. Tot 14 dagen na aankoop is het mogelijk om een ticket te annuleren. Je krijgt dan het aankoopbedrag terug. Na 14 dagen na aankoop geeft Vitacademy geen geld terug. Wel is het mogelijk om je ticket over te dragen aan iemand anders, die je zelf aandraagt. Neem in dit geval contact op via contact@vitacademy.amsterdam. Indien je als deelnemer verhinderd bent bij een training waarvoor je een ticket hebt gekocht, neem dan contact op met ons team via contact@vitacademy.amsterdam

Annulering of wijziging live event
Als door overmacht een training niet door kan gaan, zorgt Vitacademy voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt Vitacademy ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde evenementen geven niet automatisch recht op restitutie.

Annulering individuele coaching
In geval van een bestaande afspraak voor individuele coaching, kun jij (de coachee) tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak maken of annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, dan ben je de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal
Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens live trainingen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 5 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 5 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen. Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan de training.

Het is een deelnemer van een live of online training niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van de training of het event worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken, delen of te publiceren, tenzij Vitacademy hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan kan juridische gevolgen hebben.

Het is wel toegestaan om korte video’s, foto’s of foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media zonder commerciële doeleinden. 

Beeld- en portretrechten
Vitacademy kan tijdens trainingen opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Door deelname aan een live training geeft de deelnemer toestemming aan Vitacademy om deze beelden te kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden, website of sociale media. Je hebt het recht hier (schriftelijk) bezwaar tegen te maken via contact@vitacademy.amsterdam. We zullen dan zorgen dat je niet (herkenbaar) in beeld komt.

Aansprakelijkheid
Vitacademy doet er alles aan om live trainingen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het volgen van een training is voor eigen risico van de deelnemer. Vitacademy is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar de live training. Ook elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan live of online training of coaching is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Onze trainingen en coaching zijn bedoeld om kennis en ervaring te delen die kunnen helpen om jou (de deelnemer) vitaler te maken. Vitacademy kan geen garantie geven over consequenties of resultaten en hier in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld.