Algemene voorwaarden

333333333ALGEMENE VOORWAARDEN VITACADEMY per januari 2022

Deelnemers van een live of online training of coaching van Vitacademy gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Betaling
De facturen van Vitacademy moeten binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan tenzij ze direct zijn betaald of anders is overeengekomen. Indien je in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan ontvang je een herinnering plus 10 euro administratiekosten, en 14 dagen later opnieuw. 14 dagen na de tweede herinnering wordt er een incassotraject gestart.

Annulering of wijziging live event
Als door overmacht een training niet door kan gaan, zorgt Vitacademy voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt Vitacademy ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde evenementen geven niet automatisch recht op restitutie.

Annulering individuele coaching
In geval van een bestaande afspraak voor individuele coaching, kun jij (de coachee) tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak maken of annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, dan ben je de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

Gebruiksrecht materiaal
Het is een deelnemer van een live of online training niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van de training of het event worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken, delen of te publiceren, tenzij Vitacademy hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan kan juridische gevolgen hebben.

Het is toegestaan om korte video’s, foto’s of foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media zonder commerciële doeleinden. 

Beeld- en portretrechten
Vitacademy kan tijdens trainingen opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). We vragen altijd toestemming om deze beelden te kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden, website of sociale media. Je hebt het recht hier bezwaar tegen te hebben. We zullen dan zorgen dat je niet (herkenbaar) in beeld komt.

Aansprakelijkheid
Vitacademy doet er alles aan om live trainingen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het volgen van een training is voor eigen risico van de deelnemer. Vitacademy is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar de live training. Ook elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan live of online training of coaching is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Onze trainingen en coaching zijn bedoeld om kennis en ervaring te delen die kunnen helpen om jou (de deelnemer) vitaler te maken. Vitacademy kan geen garantie geven over consequenties of resultaten en hier in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld.